У Великих Грибовичах провели дослідження стану повітря і ґрунту

27.05.2020

ЛКП «Зелене місто» спільно з адміністративно-технічним управлінням і Держародспоживслужбою провели забір проб повітря та ґрунту на території Грибовицького полігону твердих побутових відходів, на межі санітарно-захисної зони і найближчої житлової забудови.

Так, забір проб повітря відбувався за наступними показниками: Діоксид азоту (N2O3), Оксид вуглецю (СО), Метан (СН4), Діоксид вуглецю (СО2), Оксид діазоту (N2O), Ангідрид сірчистий (SO2), Аміак (NH3), Сірководень (H2S), а також речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.

Результати показали, що перевищень гранично допустимих норм концентрації речовин, які досліджувалися, у повітрі та в ґрунті не виявлено.